Kiskunmajsa - Menedék - Baptista

Baptista gyülekezet Kiskunmajsa - Menedékváros

"Jó az Úr, Menedék Nyomorúság Idején!" /Náhum 1;7/

görgess videók

A Kiskunmajsai Volt Szovjet Laktanya Területén 1996-Tól

A Menedék Alapítvány keresztyén hátterű, közhasznú civil szervezetként 1986-os alapítása óta hátrányos helyzetű emberek széles körével foglalkozik: hajléktalanok, fogyatékkal élők, veszélyeztetett fiatalok, egyedülálló szülők, tartós munkanélküliek, romák, szenvedélybetegek, büntetőeljárásban terheltek, jövedelmi szempontból hátrányos helyzetűek. A Menedék intézményeinek fenntartója 2018. február 1-től a Baptista Menedék Szolgálat. A kiskunmajsai volt szovjet laktanya területén 1996-ban létrehoztuk a Menedékvárost, ahol segítséget kapnak a terhelő környezetből „menekülő”, segítséget kérő emberek: hajléktalanok átmeneti otthona és családok átmeneti otthona fogadja be a rászoruló egyedülállókat, kisgyermekes családokat, számukra a megnyugvás, stabilizálódás, majd az előrelépés lehetőségét kínálja. Személyre szabott, egyéni gondozási tervet készítünk a hozzánk érkezőkkel együttműködve a továbblépés érdekében. A napi tanácsadás, a közösségi/gyülekezeti programok, a munkába állás mind elősegítik az ellátórendszerből történő sikeres kilépést. Ennek támogatására a Menedékváros területén „kiléptető lakásokat” alakítottunk ki, ahol már önállóan, de még a Menedékváros védelmében kapnak elhelyezést az azt kérő (és arra már alkalmas) ellátottaink. 2011-ben a Menedékvárosban folyó szakmai munkát és gondozási gyakorlatát az állampolgári jogok országgyűlési biztosa modellértékűnek minősítette. Az intézményeinkben lakó ellátottak számára létrehozott népkonyha naponta száz adag meleg étellel segíti a szükségek betöltését és a gondozási munkát.

Forrás

Kik is a Baptisták?

Reformáció első ága lutheránusok, evangélikusok.
Második ága a kálvinisták a reformátusok.
Reformáció harmadik ágaként jelent meg az anabaptizmus.
2023 évében 500 éves lett a baptizmus.

A reformáció bibliai tanításai a hozzájuk igazodó életgyakorlattal megállíthatatlanul terjedtek egész Európában az 1517-es kezdet után. A megújulás különféle irányvonalai között az úgynevezett radikális reformáció egyik ágaként az anabaptizmus is megjelent. 1525-ben alakult meg az első anabaptista közösség Zürichben, de sokfelé már korábban elkezdődött az anabaptista tanítások, benne a hitvalló keresztség hirdetése. Így jutott el 1523-tól az akkori magyar területekre Schröter Kristófon keresztül, aki a fellelt forrás szerint ekkor kezdte szolgálatát Eperjesen anabaptista nézeteket képviselve. Meggyőzésére Kisszebeni Jánost küldte Luther, azonban 1526-ban Kisszebeni is csatlakozott Schröterhez. Így a magyar baptisták közmegegyezéssel 1523-at fogadták el az anabaptista misszió megjelenési évének a Kárpát-medencében... ...„az igazak gyökere mozdíthatatlan” (Péld 12,3).

Forrás

Mi a Reformáció?

2017 évében 500 éves lett a Reformáció.
Magyarországi reformátusság pedig 450 éves lett 2017-ben.

1517. október 31. – Luther Márton (Martin Luther) ezen a napon tűzte ki 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, mely reformok sorozatát eredményezte az élet minden területén. Luther fellépése átalakította Európa korabeli vallási térképét, megújította a hit világát. A reformátor gondolkodása azonban messze túlnyúlik a teológia határain. Luther és a későbbi reformátorok, illetve a reformáció hatása a politika, a gazdaság, a zene, a jogtudomány, az anyanyelv és a modern természettudomány kibontakozása, illetve átalakulása terén is tetten érhető. A reformáció nem pusztán a 16. század emléke. Egy közös örökség mindannyiunknak, melynek nélkülözhetetlen eleme a megújulás.

Forrás

Gyülekezeti

Részletek a Cookie-k kezeléséről.

Weboldalam a jobb felhasználói élmény érdekében cookie-kat, sütiket használ. Bővebben